Ataskaitų paruošimas ir pateikimas

1. Ataskaitų paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai ( PVM, Pajamų mokesčio, Avansinio pelno mokesčio, Pelno mokesčio deklaracijos ir kt.);

2. Ataskaitų paruošimas ir pateikimas SODRA;

3. Metinės ataskaitos užpildymas ir pateikimas Registrų Centrui;

4. Statistinių ataskaitų užpildymas ir pateikimas Statistikos valdybai.

5. Kitų ataskaitų, pagal kliento poreikius, paruošimas.