Buhalterinė apskaita

Susisiekite dėl buhalterinės apskaitos vedimo pasiūlymo jūsų įmonei

 

Susisiekite su mumis ir pateiksime pasiūlymą, pritaikytą jūsų verslo modeliui. Taip pat maloniai konsultuojame visais iškilusiais klausimais, susijusiais su mūsų teikiamomis paslaugomis.

Pirmiausia siekiame detaliai susipažinti su jūsų verslo modeliu, kad galėtume išsiaiškinti įmonės poreikius, suprasti, kaip galėtume maksimaliai prisidėti prie įmonės verslo plėtros, padėti atkreipti dėmesį į rezultatus, kuriuos reikėtų pakreipti tinkama reikme. Stengiamės apskaitą vesti taip, kad galėtume ne tik pateikti ataskaitas VMI, SODRA, Statistikai ar tretiesiems asmenims, bet ir siekiame, kad mūsų paslaugos padėtų jums ir įmonės vadovams priimti optimalius verslo sprendimus.

Pirkimų apskaita

Suvedame dokumentus į apskaitos programą, operacijas užregistruojame registruose taip, kad gautume reikiamą informaciją pagal Įmonės vadovų poreikius.

Pardavimų apskaita

Užregistruojame pardavimo operacijas taip, kad gautume ataskaitas pagal įmonės vadovų poreikį. Jeigu reikia, galime atspausdinti ir išsiųsti pirkėjams pardavimų sąskaitas.

Bankų apskaita

Paruošiame bankinius pavedimus (suderinę su klientu), suvedame bankinius išrašus į apskaitos programą

Kasos apskaita

Suvedame kasos pajamų ir išlaidų orderius, atspausdiname kasos knygą.

Avansinių apyskaitų apskaita

Suvedame avansines apyskaitas pagal atskaitingus asmenis. Kontroliuojame, kad teisingai būtų apiformintos komandiruotės: parašytas įsakymas, nurodytas komandiruotės tikslas, pateikti dokumentai atitinka įsakyme nurodytas datas. Galime padėti paruošti įsakymus.

Didžiosios knygos operacijų apskaita

Suvedame bendrųjų žurnalų operacijas, pvz. Paskaičiuotą PVM, ateinančių laikotarpių sąnaudas ir kt.

Ilgalaikio turto apskaita

Suvedame ilgalaiki turtą į apskaitą. Užregistruojame, įvedame į eksplotaciją, priskiriame turtui atsakingą asmenį pagal Jūsų nurodymą. Skaičiuojame turto nusidėvėjimą ir amortizaciją pagal Jūsų įmonės politiką. Pateikiame investicijų ataskaitas pagal Jūsų poreikius.

Darbo užmokesčio apskaita

Skaičiuojame darbuotojams darbo užmokestį, pateikiame reikiamas ataskaitas Sodra’I ( pranešimas apie apdraustuosius už laikotarpį) ir VMI (gyventojų pajamų mokesčio); paruošiame arba pateikiame informaciją apie mėnesines išmokas darbuotojams, vmi ir SODRA. Galime atlikti darbuotojų priėmimo/atleidimo procedūras, ruošti vadovo reikiamus įsakymus apie darbuotojų atostogas ir pan.

Susisiekite dėl buhalterinės apskaitos vedimo pasiūlymo jūsų įmonei

 

Susisiekite su mumis ir pateiksime pasiūlymą, pritaikytą jūsų verslo modeliui. Taip pat maloniai konsultuojame visais iškilusiais klausimais, susijusiais su mūsų teikiamomis paslaugomis.