Metinis inventorizacijos atlikimas

1. Skolų likučių suderinimas su kliento pirkėjais;

2. Skolų likučių suderinimas su kliento tiekėjais;

3. Skolų likučių suderinimas su Valstybine Mokesčių Inspekcija;

4. Skolų likučių suderinimas su SODRA;

5. Vadovybės prašymu, galime dalyvauti įmonės inventorizacijoje ir užpildyti inventorizacijos aprašus.