Papildomos paslaugos

1. Detali sandėlio apskaita pagal nomenklatūrinius vienetus;

2. Detali ilgalaikio turto apskaita pagal inventorinius numerius, buvimo vietą;

3. Pilna komandiruočių apskaita, įskaitant direktoriaus įsakymų paruošimas;

4. Darbo sutarčių sudarymas, raštų, įsakymų, susijusių su darbo santykiais rengimas;

5. Nuomos, panaudos sutarčių parengimas;

6. Autorinių sutarčių parengimas;

7. Konsultacijos;

8. Apleistos apskaitos sutvarkymas;

9. Mėnesinių sąskaitų generavimas ir vienkartinių sąskaitų išrašymas bei išsiuntimas klientams;

10. Raštų išsiuntimas Kliento skolininkams apie esamą skolą.