Valdymo apskaita

Valdymo apskaita apima:

  1. Sprendimų priėmimą;
  2. Planavimą ir kontrolę;
  3. Gamybinę apskaitą.

Valdymo apskaita reikalinga tam, kad galėtume pagrįstai priimti sprendimus, galėtume teisingiau atlikti planavimą ir kontrolę, galėtume tiksliau paskaičiuoti gaminamų produktų ar suteikiamų paslaugų savikainą ir įvertinti, kuris gaminys ar paslauga yra pelningi ar nuostolingi.

Tinkamai įdiegta valdymo apskaita yra reikšminga valdymo sprendimų priėmimo priemonė, nes ji atspindi įmonės verslą tokiais pjūviais ir taip detaliai, kaip reikia įmonės vadovybei.

Taip pat ji leidžia pamatyti tikrąją įmonės padėtį, įvertinti atskirų jos padalinių veiklos efektyvumą, formuoti informaciją apie produktų ar paslaugos savikainą, padeda nustatyti, ar racionaliai naudojamas įmonės turtas, ar pasiteisina jos veikloje daromos išlaidos ir kaip jas būtų galima sumažinti, ar naudinga gaminti vieną ar kitą produktą, kuri iš įmonės vykdomų veiklų yra pelninga, kokių produktų gamybą tikslinga plėsti, kokias kainas nustatyti prekėms, kaip optimizuoti jų gamybos ir pardavimo išlaidas.

Be šių duomenų sunku tikėtis bent kiek sėkmingesnio įmonės valdymo bei veiklos planavimo. Įdiegus menedžmento apskaitą, visa iniciatyva pereina vadybininkams, kurie tampa pagrindiniais tokios informacijos užsakovais, o tai leidžia įmonės valdymą padaryti efektyvesnį.

Viena iš valdymo apskaitos sudedamųjų dalių yra biudžetų sistemos sukūrimas. Biudžetai leidžia kur kas efektyviau planuoti ir kontroliuoti įmonės ir jos padalinių veiklą, nes jais ne tik suformuluojami pageidaujami tikslai, bet ir numatomos konkrečios priemonės šiems tikslams įgyvendinti.

Biudžetas yra orientuotas į pelno uždirbimą, todėl parengiami visų įmonės išlaidų biudžetai. Tai labai palengvina vadovų darbą, nes kontroliuojama ne visa įmonės veikla, t. y. ne visos išlaidos, bet tik nukrypimai nuo biudžetų, signalizuojantys apie numatytų pelno ar analogiškų rodiklių pokyčius.